Sunday, April 3, 2011

stop.

Too much expectations akan membunuh kamu 7 kali. hidup balik, kena bunuh balik, hidup balik, kena bunuh balik dan seterusnya.

No comments:

Post a Comment